Çevre ve Kalite Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

“Polimer Esaslı Malzemelerin Termoform, Vakum Yöntemi ile Üretimi, Tasarımı, Satışı ve Endüstriyel Temizlik Hizmeti” alanında faaliyet gösteren firmamız kuruluşun amaç ve bağlamına uygun şekilde çevre yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

 

 • Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemeyi, kontrol altına almayı ve azaltmayı,
 • Çevre ile ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Tüm bölümlerde atık yönetim bilincini arttırarak kirliliğin önlenmesini sağlamayı,
 • Doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı,
 • Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda eğiterek, çevre farkındalığının yaygınlaşmasını sağlamayı,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  Çevre Politikası olarak benimsemiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 “Polimer esaslı malzemelerin termoform ve vakum yöntemi ile tasarımı, üretimi, satışı ve endüstriyel temizlik hizmeti” konusunda faaliyet gösteren firmamız sahip olduğu üretim tecrübesi, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücü ile rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen, kuruluşumuzun amaç ve bağlamına uygun olarak, stratejik yönünü destekleyecek şekilde kalite yönetim sistemini üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

 • Dürüst,
 • Yenilikçi,
 • Müşteri memnuniyeti odaklı,
 • Kalitede sürekliliği hedefleyen,
 • Kalite yönetim sistemimizin, ISO 9001:2015 standartının uygulanabilir olarak belirlenen şartlarını yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.